ششمین جشنواره ملّی عکس اردی‌بهشت هرمزگان

 • زمان برگزاری: ۲۴ تا ۲۹ اردی‌بهشت ۱۳۹۰
 • تعداد شرکت کنندگان: ۴۹۰ نفر
 • تعداد عکس‌های ارسال شده: ۷۴۶۱ عکس
 •  آثار پذیرفته شده: ۱۲۰ اثر
 • تعداد شرکت کنندگان هرمزگانی: ۹۱ نفر
 • تعداد پذیرفته شدگان هرمزگانی: ۳ نفر

………………………………………………………………………………
دبیر جشنواره: حسام الدین انصاریان

………………………………………………………………………………

هیات داوران :
اسماعیل عباسی . محمد ستاری . مهدی وثوق‌نیا
کیارنگ علایی . حسن بردال

………………………………………………………………………………

برگزیدگان بخش آزاد

 • مقام اول: مسعود رضایی از اهواز
 • مقام دوم: محمد حمیدی از ارومیه
 • مقام سوم: فرزانه کلانتری از زنجان
 •  لوح تقدیر: یاسر مهربانی از نیشابور
 •  لوح تقدیر: سیدعلی‌هاشمی‌از بندرعباس
 •  لوح تقدیر: محمدباقر عسکرپور از اهواز
 •  لوح تقدیر: سعید عامری از تهران

………………………………………………………………………………

برگزیدگان بخش نگاهی دیگر

 • مقام اول: شادی‌آفرین آرش از مشهد
 • مقام دوم: مریم فَرساد از قزوین
 • مقام سوم:‌هادی دهقانپور از سبزوار
 • لوح تقدیر: تکتم استیلایی از نیشابور

………………………………………………………………………………