سومین جشنواره عکس اردی‌بهشت

 • زمان برگزاری:  اردی‌بهشت ۸۷
 • گستره: استان هرمزگان
 •  شرکت‌کنندگان: ۷۳نفر
 •  عکس‌های ارسال شده: ۶۵۵عکس
 •  آثار پذیرفته شده: ۵۶عکس از ۲۹عکاس

………………………………………………………………
مدیراجرایی: حسام الدین انصاریان

………………………………………………………………

هیات داوران:

افشین شاهرودی . مسعود زنده‌روح کرمانی . علیرضا کریمی‌صارمی

………………………………………………………………
برگزیدگان  بخش آزاد

 •  نفر اول: روح اله بلوچی
 •  نفر دوم: حسن بردال
 •  نفر سوم: منصور وحدانی

………………………………………………………………
برگزیدگان بخش فرهنگ هرمزگان

 •  نفر اول: احمد جعفری
 •  نفر دوم: صادق طاهری
 •  نفر سوم: امیر مینابیان

………………………………………………………………

 

ارسال یک پاسخ