دومین جشنواره عکس اردی‌بهشت

 

 • زمان برگزاری:  ۱۷ تا۲۰ اردی‌بهشت ۸۶
 • گستره: استان هرمزگان
 •  شرکت‌کنندگان: ۵۶ نفر
 •  عکس‌های ارسال شده: ۳۳۰ عکس
 •  آثار پذیرفته شده: ۶۱ عکس

………………………………………………………………………………
 هیات داوران:

افشین شاهرودی . اسماعیل عباسی . ابراهیم صافی

………………………………………………………………………………
برگزیدگان  بخش آزاد

 •  مقام اول: عبدالحسین رضوانی
 •  مقام دوم : علی شهابی جورشری
 •  مقام سوم : صغری لکزایی‌فر
 •  تقدیر: صدیقه غلامی‌،‌ صادق طاهری، حسن بردال

………………………………………………………………………………
برگزیدگان بخش فرهنگ هرمزگان

 •  مقام اول: روح اله بلوچی
 •  مقام دوم: صادق طاهری
 •  مقام سوم: امیرمسعود ابری
 •  تقدیر: غلامرضا رحیمیان، حلیمه پورعباس، حسن بردال

………………………………………………………………………………

 

ارسال یک پاسخ