محمد بارکار

متولد ۱۳۵۲، بستک

 

 

نمایشگاه انفرادی:

 • چند روایت ناتمام / گالری گرمساری بندرعباس / ۱۳۹۳

 

جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های گروهی:

 • چهارمین نمایشگاه عکس‌های برتر سال دوربین.نت / ۱۳۹۰
 • اولین جشنواره بین‌المللی خیام / ۱۳۹۱
 • اولین جشن عکس هرمزگان / ۱۳۹۱
 • سومین جشنواره عکس لارستان / ۱۳۹۱ (مقام دوم بخش آزاد)
 • دومین جشن عکس هرمزگان/ ۱۳۹۲ (برگزیده)
 •  دومین جشنواره عکس گردشگری دالاهو / ۱۳۹۲
 • هشتمین جشنواره ملی عکس اردی‌بهشت هرمزگان / ۱۳۹۲
 • سومین جشن عکس هرمزگان / ۱۳۹۳
 • چهارمین جشن عکس هرمزگان / ۱۳۹۴
 • دومین فصل عکاسی هرمزگان / ۱۳۹۴
 • سومین جشنواره عکس نوروزی کوخرد / ۱۳۹۵