محمد ستاری

متولد ۱۳۳۹ ، مشهد

 • لیسانس عکاسی , فوق لیسانس با گرایش عکاسی , دکترا با گرایش عکاسی (ph.D )
 • عضو هیات علمی‌رسمی‌( استادیار ) دانشکده هنرهای تجسمی‌, پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران از سال ۱۳۶۸ تا کنون

………………………………………………………………………………

عضویت در رخدادهای علمی‌و هنری

 • عضو وابسته فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی‌ایران ۱۳۸۲-۱۳۸۰
 • مدیرمسئول , سردبیر و عضو هیات تحریریه مجله عکس ۱۳۷۶-۱۳۶۸
 • عضو شورای انتخاب آثار گالری برگ ۱۳۸۲-۱۳۸۰
 • نماینده رسمی‌فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ( FIAP ) در ایران از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷
 • عضو شورای داوران۳ دوره جشنواره و بینال عکس بین المللی و داخلی موزه هنرهای معاصر تهران
 • عضو شورای سیاست گذاری ۴ دوره دو سالانه عکس موزه هنرهای معاصر تهران
 • عضو شورای داوران ۴ دوره جشنواره بین المللی عکس کودک و نوجوان سوره
 • عضو هیات داوران اکثر جشنواره‌های فیلم و عکس انجمن سینمای جوان از ۱۳۷۶-۱۳۶۸
 • عضو هیات داوران ۳ دوره جشنواره عکس دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور
 • عضو هیات داوران ۳ دوره جشنواره عکس سراسری عاشورا
 • عضو هیات داوران ۴ دوره جشنواره عکس سراسری آبرنگ و ۳ دوره جشنواره عکس کودک و نوجوان آبرنگ

………………………………………………………………………………

تالیفات

 • عکاسی در قرن بیستم -۱۳۶۸- نشر نیما – کتاب تقدیر شده دانشگاهی سال
 • سیر تحول عکاسی – ۱۳۷۷- سمت – کتاب رسمی‌درسی دانشگاهی
 • عکاسی مقدماتی (۱) و (۲) – ۱۳۷۴ – وزارت آموزش و پرورش – کتاب درسی دوره دبیرستان
 • هنرهای سنتی ایران – قلم زنی-۱۳۶۸- انتشارات امیر کبیر – کتاب برگزیده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و شورای کتاب کودک در سال ۱۳۶۸
 • هنرهای سنتی ایران – قالی بافی-۱۳۶۸- انتشارات امیر کبیر – کتاب برگزیده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و شورای کتاب کودک در سال ۱۳۶۸
 • هنرهای سنتی ایران – منبت کاری-۱۳۶۸- انتشارات امیر کبیر – کتاب برگزیده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و شورای کتاب کودک در سال ۱۳۶۸
 • هنرهای سنتی ایران – خاتم سازی-۱۳۶۸- انتشارات امیر کبیر – کتاب برگزیده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و شورای کتاب کودک در سال ۱۳۶۸
 • صنیع السلطنه‌های عکاس , نوآوران عرصه هنر – ناشر میراث فرهنگی و کاخ گلستان ( زیر چاپ )
 • آقا رضا اقبال السلطنه اولین عکاس حرفه ای ایران – انتشارات عکس خانه شهر – چاپ اول – تهران – ۱۳۸۵
 • کودکان دیروز ( مجموعه عکسهای پرتره کودکان ایران در دوره قاجار تا پهلوی اول ) – انتشارات عکس خانه شهر – تهران – چاپ اول – ۱۳۸۵
 • از گذشته‌ها ( مجموعه عکس‌های رجال دوره قاجار و پهلوی اول ) – انتشارات وزارت علوم , تحقیقات و فن آوری با همکاری انتشارات پالیزان , چاپ اول – تهران -۱۳۸۵
 • عکاس باشی‌های عهد قاجار – انتشارات موزه هنرهای معاصر تهران – (زیر چاپ )
 • پنجره‌های نقره ای ( مجموعه آثار گروهی از عکاسان معاصر ایران ) , انتشارات موزه هنرهای معاصر تهران – چاپ اول – ۱۳۸۴
 • معرفی مجموعه موزه و عکس خانه شهر – انتشارات عکس خانه شهر – چاپ اول – تهران – ۱۳۸۵

مقالات

 • عکاسی ابداعی در ایران – فصلنامه هنرهای زیبا – شماره ۲۵- بهار ۱۳۸۵
 •  ورود اولین آگراندیسور به ایران – فصلنامه هنرهای زیبا – شماره ۲۷- پاییز ۱۳۸۵
 • میزان تاثیرپذیری اولین عکاس ایرانی از معاصرین اروپایی اش – فصلنامه هنرنامه – دوره جدید- شماره اول – بهار ۱۳۸۷
 • نادار و عکاسی از ایرانیان – فصلنامه هنرهای تجسمی‌– شماره ۲۲- ۱۳۸۴
 • آقارضا اولین عکاس پرتره نگارایرانی – فصلنامه هنرهای تجسمی‌– شماره ۲۳- ۱۳۸۴
 • لوئیجی مونتابونه و ایران عصر قاجار – فصلنامه هنرهای تجسمی‌– شماره ۲۶- تیر ۱۳۸۶
 • نادار – اعجوبه عکاسی – فصلنامه هنرهای تجسمی‌– شماره ۲۵- اسفند ۱۳۸۵
 • اسنادی پیرامون عکاسخانه اندرونی – فصلنامه هنرهای زیبا – شماره ۳۶-  ۱۳۸۷- (زیر چاپ)