گوهر دشتی

متولد ۱۳۵۹ ، اهواز
……………………………………………………………………………..
 • فوق لیسانس عکاسی ، دانشگاه هنر تهران ۱۳۸۴
 • لیسانس عکاسی دانشگاه هنر تهران، ۱۳۸۲

……………………………………………………………………………..

نمایشگاه انفرادی:

 • آرا گالری ۱۳۸۵
 • گالری راه ابریشم ۱۳۸۵
 • مرکز هنری پسرلی، برست فرانسه ۱۳۸۹

……………………………………………………………………………..

نمایشگاه گروهی:

 • ” یک روز در افغانستان ” هلال احمر تهران ۱۳۸۰
 • گالری میرک، مشهد ۱۳۸۱
 • گالری نیاوران، تهران ۱۳۸۳
 • گالری برگ، تهران ۱۳۸۳
 • گالری نیکول، تهران ۱۳۸۳
 • خانه هنرمندان تهران ۱۳۸۵ و۱۳۸۴
 • گالری ریووا و اورادا، رومانی ۱۳۸۵
 • دهمین دوسالانه عکس ایران، تهران ۱۳۸۵
 • گالری سیسرو، برلین ۱۳۸۶
 • مرکز هنری هیلاری، واشنگتن ۱۳۸۷
 • موزه کی برنلی، پاریس ۱۳۸۸
 • آرت اسیا، میامی‌۱۳۸۸
 • ایکاس، بیلباو ۱۳۸۹
 • آرت دبی ۱۳۸۹
 • پاریس فوتو ۱۳۸۹

……………………………………………………………………………..