اسماعیل عباسی

متولد ۱۶ مهر ۱۳۲۶، تبریز

عکاس، مترجم و نویسنده، مدرس دانشگاه، داور عکس

………………………………………………………………………………

عضویت

 • عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعات (تاکنون)
 • عضو هیئت امنای موزه عکسخانه شهر (از ۱۳۸۵تاکنون)
 • عضو  هیئت موسس و مدیر مسئول انجمن عکاسی ایرانشهر (تاکنون)
 • عضو هیئت مؤسس و عضو هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران

 ………………………………………………………………………………

پیشینه تحصیلی

 • دانش آموخته‌ی رشته‌ی مترجمی‌زبان انگلیسی از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ، ۱۳۴۸
 • دانش آموخته‌ی رشته‌ی حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه تهران، ۱۳۵۵

………………………………………………………………………………

دانش آموخته‌ی دوره‌های آموزشی

 • لوور کمبریج، ۱۹۷۴ =۱۳۵۳
 • دوره‌ی نشر، یونسکو، ژاپن، ۱۹۷۷ = ۱۳۵۶(
 • دوره‌ی ویرایش و انتشارات ،دانش نو، تهران، ۱۳۵۷
 • دوره‌ی نشر کتاب، هند، ۱۹۷۹ = ۱۳۵۸

 ………………………………………………………………………………

 • داور ده‌ها جشنواره و مسابقه‌ عکس
 • بنیانگذار و دبیر «جشنواره عکس کودک» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دوره‌های اول تا چهارم (۱۳۸۱ – ۱۳۸۴)
 • عضو شورای سیاستگذاری و داور نهمین دوسالانه عکس ایران (موزه هنرهای معاصر تهران، ۱۳۸۳)
 • عضو شورای سیاستگذاری دهمین دوسالانه عکس ایران (موزه هنرهای معاصر تهران، ۱۳۸۵)
 • عضو شورای سیاستگذاری و دبیر یازدهمین دوسالانه عکس ایران (موزه هنرهای معاصر تهران، ۱۳۸۷)
 • عضو شورای سیاستگذاری و دبیر دوازدهمین دوسالانه عکس ایران (موزه هنرهای معاصر تهران۱۳۸۹)

………………………………………………………………………………

کتاب‌ها (تألیف و ترجمه):

 • فرهنگ عکاسی ، انتشارات سروش، ۱۳۶۶
 • گنجینه موزه عکسخانه شهر (با همکاری)
 • آبی که می‌نوشیم، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۷۵
 • بیست سال تئاتر کودک، (با همکاری) کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ؟
 • ازم یه عکس بگیر: آموزش عکاسی به کودکان (آماده انتشار)
 • چگونه عکس ببینیم، جلد ۱: حیوانات، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،۱۳۸۰
 • چگونه عکس ببینیم، جلد ۲: مردم، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۸۱
 • چگونه عکس بگیریم، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۸۵٫
 • دائره‌المعارف‌هاچینسون، (همکاری)
 • زبان عکس،  (باهمکاری، انتشارات حرفه: هنرمند)
 • زندگینامه پیشرس، انتشارات بابک، ۱۳۵۱
 • شطرنج بازی کنیم (جلد ۲)، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۸۶
 • شعر چگونه ساخته می‌شود؟ (با همکاری)، انتشارات بابک، ۱۳۵۳
 • فتوژورنالیسم، جلد ۱ (ترجمه و تدوین)، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، ۱۳۸۷
 • فتوژورنالیسم، جلد ۲ (ترجمه و تدوین)، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، (۱۳۸۸)
 • کار با دوربین عکاسی، جلد دو،  بازتاب ۱۳۶۳
 • کار با دوربین عکاسی، بازتاب، جلد یک (۱۳۶۲)
 • کودکی در اردوگاه، (با همکاری) کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۸۵
 • نقد عکس: درآمدی بر درک تصویر (با همکاری)، نشر مرکز، ۱۳۷۷
 • استخوان‌ها، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۸۶
 • بازی‌های کودکان آسیا، یونسکو، ژاپن، ۱۳۵۶
 • تقویم «چهره‌های کودکان»، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ؟
 • دکمه‌ها، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،  ۱۳۸۲
 • سنگ و رنگ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ؟
 • نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ؟
 • عروسک‌های توپ تخم‌مرغی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ؟

………………………………………………………………………………

نمایشگاه انفرادی

 • گالری برگ تهران، ۱۳۸۰

………………………………………………………………………………

نمایشگاه‌های جمعی

 • پنجمین نمایشگاه سالانه عکس ایران، موزه هنرهای معاصر تهران، ۱۳۷۲
 • نمایشگاه عکس دانشجویان و اساتید دانشگاه، موزه هنرهای معاصر تهران
 • نمایشگاه عکس کانون عکاسان همراه، (محل فعلی گالری لاله)، تهران
 • نمایشگاه عکس، انجمن سینمای جوانان ایران، اراک
 • نمایشگاه عکس، انجمن سینمای جوانان ایران، شیراز
 • نمایشگاه عکس، انجمن سینمای جوانان ایران، تهران
 • نمایشگاه عکس «۱۰۰ عکس، ۱۰۰عکاس»، خانه عکاسان ایران (سه دوره)
 • نمایشگاه عکس کوچه مرغی، گالری شهرداری، تهران، ۱۳۷۹
 • نمایشگاه عکس، گالری آتشزاد، ۱۳۸۱
 • نمایشگاه عکس، از پشت سر، انجمن عکاسی ایرانشهر، گالری هفت ثمر، ۱۳۸۱
 • نمایشگاه عکس در ساعت پنج، انجمن عکاسی ایرانشهر ،خانه هنرمندان ایران، ۱۳۸۱
 • نمایشگاه عکس، انجمن عکاسی ایرانشهر، گالری لاله ، ۱۳۸۱
 • نمایشگاه عکس، انجمن عکاسی ایرانشهر (به نفع زلزله زدگان بم)، گالری لاله ، ۱۳۸۲
 • نمایشگاه عکس ،انجمن عکاسی ایرانشهر (به نفع زلزله زدگان بم)، خانه هنرمندان ایران،۱۳۸۲
 • نمایشگاه عکس،انجمن عکاسی ایرانشهر، خانه هنرمندان ایران، ۱۳۸۳
 • نمایشگاه عکس،انجمن عکاسی ایرانشهر، خانه فرهنگ تبریز،۱۳۸۳
 • نمایشگاه نگاه ایرانی، دانشگاه مینه سوتا، ایالات متحده امریکا، ۱۳۸۳
 • نمایشگاه عکس تهران ۵۷، تهران ۷۵، خانه عکاسان ایران، ۱۳۷۵