بیانیه هیات داوران هشتمین جشن عکس هرمزگان

0

از مهمترین کارکردهای جشنواره‌ها، مسابقات و نمایشگاه‌ها نقش تشویقی آن‌هاست. جشن عکس هرمزگان نیز تلاشی است برای نشان دادن و دیده شدن استعدادهای تازه و نو. با این حال چون گذشته، بیشتر شرکت کنندگان همچنان درگیر نمایش فرم و چهارچوب‌های کلاسیک عکاسی بودند. البته خود این موضوع به تنهایی نمی‌تواند ایرادی بزرگ و غیر قابل پوشش باشد، چراکه به باور ما همین درگیری‌ها و نگرش‌ها گام‌های نخست به سوی درک عمیق‌تر موضوع و در نهایت شکل دادن نگاهی شخصی است.

تصور ما این است که نمایش این آثار در هر صورت نقشی هر چند اندک در پیش‌رو راندن عکاسان تازه‌کار خواهد داشت از این رو با اغماض بر تمام کاستی‌ها سعی بر این بوده تا از میان آن‌چه که هست گزینشی در خور داشته باشیم. تا در ساده‌ترین حالت این جشنواره بتواند همچنان نقش ترغیبی خود را حفظ کند و باعث دلگرمی‌شرکت‌ کنندگان شود.

سرآخر اینکه تاکید می‌کنیم برای شناخت بهتر عکاسی و یافتن درکی عمیق‌تر از جهان راهی جز درگیر شدن با دیگر هنرها و از همه مهتر ادبیات نداریم. عکاسی هم مثل سایر هنرها تفسیر و ارائه‌ای از هستی است، دانستن اینکه ما چطور دنیا را می‌بینیم یا درک می‌کنیم در واقع مهمترین و نخستین گام در هنر است.

با تشکر

هیئت داوران هشتمین جشن عکس هرمزگان