کارگاه عکس مستند و جنگ به روایت دوربین “ساسان مؤیدی”

0

سکوت شکسته می‌شود با نگاه‌ها، احساس‌ها و حتی یک تصویر از جنگی که هیچگاه خوب نبوده.با تصاویری از کشته شدگان و زمینه ایی که برآنها بمب رویده. کارگاه یک روزه بررسی عکس‌های ساسان مویدی با حضور این هنرمند برجسته عکاسی در تاریخ ١٢تیرماه جاری در محل گالری گرمساری
ساعت ١٨به همت انجمن عکاسان هرمزگان برگزار می‌شود همچنین در این کارگاه عکس‌هایی از بمباران شیمیایی سردشت و عکس‌هایی از حادثه ١٢ تیرماه سال ۶٧ به نمایش گذاشته می‌شود که با حضور علاقمندان مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
حضور در این کارگاه برای همه علاقه مندان آزاد می‌باشد .