ششمین نشست نقد و بررسی عکس “چهار شنبه‌ها”

0

? ششمین نشست نقد و بررسی عکس “چهار شنبه‌ها”
?موضوع : بررسی آثار عکاسان حاضر در جلسه
?چهار شنبه ۲۴ آبان ، ساعت ۱۸
?حضور برای تمامی‌علاقمندان آزاد و رایگان می‌باشد.