نمایشگاه عکس “سردتر از زمستان”

0

?نمایشگاه عکس “سردتر از زمستان”

[اشکان آشوری زاده l محسن رحماندوست]

?١٨ اسفند الی ٢٠ اسفند
?گشایش ۱۸ اسفند، ساعت ١٨:٠٠
?مکان : بندرعباس – خیابان آیت ا… غفاری ، فرهنگسرای طوبی-گالری گرمساری
?پوستر: حسن بردال