کتاب «عکس و دیدن عکس»

0

aks va didane aks

به‌تازگی کتاب تازه‌ی یوریک کریم مسیحی با عنوان عکس و دیدنِ عکس (عکس به ما چه می‌دهد، ما از عکس چه می‌گیریم)

منتشرشده است. در این کتاب که از شهریور در دسترس مخاطبان قرارگرفته، امکانات پرشمار خوانش، تفسیر و تأویل عکس معرفی‌شده است.

کتاب ۲۶ فصل دارد و مخاطب بامطالعه فصل‌به‌فصل آن شناخت تازه‌‌ای نسبت به عکس پیدا می‌کند. مهم‌ترین مبحث در میان مطالب کتاب این است که مخاطب از عکس چه می‌گیرد؟ به عبارتی من به مخاطب یادآور می‌شوم که با اوست که عکس معنا، مفهوم و هویت پیدا می‌کند. بر این اساس درست‌تر آن است که کتاب را دربردارنده شیوه‌های شخصی خوانش، تفسیر و تأویل عکس بنامم.

این کتاب با ۲۸۲ صفحه و قیمت ۴۸ هزار تومان را نشر بیدگل منتشر کرده است.

Yourik Karimmasihi

یوریک کریم مسیحی در مقدمه‌ی این کتاب آمده نوشته است:

من در این کتاب بر آن بوده‌ام که امکاناتِ پُرشمارِ خوانش و تفسیر و تأویل عکس را معرفی کنم و به خواننده‌ی کتاب و بیننده‌ی عکس یادآور شوم که با اوست که عکس معنا و مفهوم و هویت می‌یابد. پس دُرست‌تر آن است که کتاب را دربردارنده‌ی راه‌هایی برای کشفِ شیوه‌های شخصیِ خوانش و تفسیر و تأویل عکس بنامم.

کریم مسیحی در پشت جلد کتاب با اشاره به اهمیت هنر عکاسی در ایران گفته است:

از سالی پیش از انقلاب اسلامی‌و تا سال‌ها پس‌ازآن هنری که بیش از دیگر هنرها رشد کرد و قوام یافت و نسل نویی از هنرمندانش را پرورش داد، عکاسی بود. عکاسی نخست از رهگذر پیروزی انقلاب تولدی دوباره و اهمیتی تازه پیدا کرد و دو سال پس‌ازآن با جنگ بزرگی که بر سر مردم ما آوار شد، هنر عکاسی دوباره خود را نشان داد و سرعت بالندگی و آفرینندگی‌اش شتابی چنان یافت که گویی تجربه ۱۰ ساله را در یک سال و پختگی ۱۰۰ ساله را در ۱۰ سال کسب کرد.

یوریک کریم ‌مسیحی، داستان‌نویس، طراح گرافیک و منتقد هنری است. از دیگر کتاب‌های او در حوزه خوانش و نقد عکس می‌توان به این موارد اشاره کرد: «در جهت عکس: ۳۹ عکس، ۳۹ جستار»، «شب سپیده می‌زند: ۳۶ عکس فیلم، ۳۶ جستار»، «شب سپیده می‌زند، باری دیگر: ۵۵ عکس فیلم، ۴۸ جستار».

همچنین «صد میدان»، «رؤیا، خاطره، شادی و دیگران»، «نفس عمیق»، «طبقه همکف» و «بزرگراه بزرگ» نام شماری از مجموعه کتاب‌های منتشرشده یوریک کریم مسیحی در حوزه ادبیات داستانی است.