پذیرفته‌شدگان اولین نمایشگاه فصل عکاسی هرمزگان

0

Fasle-Akkasi-1+

پس از برگزاری نشست انتخاب عکس اولین نمایشگاه فصل عکاسی هرمزگان با موضوع پرتره، اسامی‌پذیرفته‌شدگان اعلام شد.

هیات انتخاب این نمایشگاه، آقایان عبدالحسین رضوانی، منصور وحدانی و علی‌هاشمی‌پس از بازبینی چندین مرحله‌ای عکس‌های ارسال‌شده، ۴۴ اثر از ۲۴ عکاس را جهت ارائه در نمایشگاه انتخاب کردند.

اسامی‌پذیرفته‌شدگان به شرح زیر است:

احمد مدنی، امید محبی، امیررضا دهقانی، امیر غنی‌زاده، امیر ولی‌زاده، حامد توکلی‌پور، ساغر لشکری، سبحان جامه‌دار، سمیرا معماری، سیدمحمد‌هاشمی‌پور، شیدا نعیمی، عبدالرضا شیبانی، فاطمه رنجبران، فرشید دریانوس، محمدجواد رسا‎، محمدرضا مسندانی، مرجان ذاکری قشمی، مهدی دادی‌زاده، حسن بردال، موسی محتشمی‌راد، فرحناز پوراسماعیل‌زاده، مصطفی سبزیکار، ابوذر آخش‌جان، محدثه زاهدی.

نمایشگاه فصل عکاسی هرمزگان از دوشنبه ۱ تیرماه آغاز می‌شود تا یکشنبه ۷ تیرماه هرروز از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در گالری گرمساری واقع در فرهنگ‌سرای طوبی برگزار می‌شود.