صدور کارت‌های شناسایی جدید اعضای انجمن

0

 ID-Card

کارت‌های شناسایی جدید اعضای انجمن که به تازگی عضو شده‌اند یا عضویت‌شان را تمدید کرده‌اند صادر شده است. ضمن پوزش بابت تاخیر صدور کارت‌های جدید، افرادی که کارت‌‌هایشان صادر شده می‌توانند از روز یکشنبه ۱۲ بهمن از ساعت ۱۷ تا ۲۰ به دفتر انجمن مراجعه نمایند و کارت خود را دریافت کنند.

اعضایی که کارت‌هایشان صادر شده است:

اسحاق ملایی‌برجهری / حسین پیغامی‌قراملکی / عاطفه آبام / فاطمه رحیمی‌ایسینی / الهام افرون تن / مهدی نهنگ / امیرحسین حیدری / محمد بشیریان‌زاده / زهرا باسره / فاطمه بازماندگان‌قشمی‌/ امیر ولی‌زاده / اسحاق پورطرق / حلیمه سنگرزاده / مرتضی ذاکری / امین لاله‌زاری / مرجان ذاکری‌قشمی‌/ پیمان حیدری‌پوری / سجاد گلزاری / علیرضا معماریانی / شهرام بهروچی / سبحان جامه‌دار / امید بهرامی‌/ صفورا تیموری / علیرضا عباس‌زاده / سمیرا معماری / مهدی دادی‌زاده / محمد تورنگ / میثم بلوری