کارگاه‌های آموزشی سومین جشن عکس هرمزگان

0

♦ گفتارهایی پیرامون عکاسی معاصر
(کاوه بغدادچی)
۹دیماه l ساعت ۱۷

♦ مروری بر آثار یک عکاس
(صمد قربان زاده)
۹دیماه l ساعت ۱۹

♦ مروری بر آثار یک عکاس
(کامران حیدری)
۱۰دیماه l ساعت ۱۷

♦ تجربه ی مدیوم‌های هنری
(حامدنوری)
۱۰دیماه l ساعت ۱۹

پوستر کارگاه‌ها
Barname workshop