راهیابی دو عکس از رضا فتحی‌مقدم به جشنواره استان‌های شمالی انگلیس

2
دو اثر عکاس هرمزگانی پس از داوری به جشنواره استانهای شمالی کشور انگلستان راه یافت.
دو اثر رضا فتحی مقدم عکاس هرمزگان باعنوان‌های “ایثار و کودکانه” پس از بررسی و داوری به سی و چهارمین دوره جشنواره بین المللی عکس شهرستانهای شمالی کشور انگلستان جهت شرکت در نمایشگاه راه یافت.

این جشنواره زیر نظر فدراسیون جهانی هنر عکاسی فیاپ (شماره پاتروناژ۱۴۷/۲۰۱۳ PSA، انجمن عکاسی آمریکا PID طبیعت و سفر، انجمن عکاسی UPI و انجمن سلطنتی عکاسی انگلستان RPS برگزار شده و عکسهای راه یافته در آن برای دریافت القاب FIAP و PSA محاسبه می شوند.

رضا فتحی مقدم عضو انجمن عکاسان هرمزگان و همچنین عضو فدراسیون جهانی عکاسی فیاپ است.

2 دیدگاه

Comments are closed.