پنجمین کتاب “هست” منتشر شد

0

HastBook05

پنجمین شماره از کتاب هست به کوشش کورش ادیم و مقدمه ای از مهسا احرابی فر ، مدیریت هنری‌هامد جابرها و پشتیبانی فنی عزالدین قدردوست ، منتشر شد.

این شماره که شامل ۷۲ عکس است و در ۶۲ صفحه منتشر شده ، به معرفی آثار‌هانس هیلترمن (Hans Hiltermann)، عکاس معاصر هلندی پرداخته شده است.

هانس هیلترمنِ هلندی که در سال ۱۹۶۰به دنیا آمد عکاس تبلیغاتی و صنعتی بود و صحنه سازی و اغواگری می‌کرد اما پس از سال‌ها و به دنبال اشباع درخواستِ عکس تبلیغاتی در سال ۱۹۹۶ شروع به تجربه ای برعکس کرد : استناد ، خلوص و ارتباط.

در سال۲۰۰۲ و پس از شش سال کسب تجربه سرانجام او به فرم دلخواه خود دست پیدا کرد . پرتره‌هایی از افرادی که مستقیما به شما می‌نگرند و او آن را ” شما ” نامید.

کتاب هست را از اینجا دانلود کنید.