پذیرفته شدگان سومین جشنواره عکس لارستان

1

با پایان داوری آثار در مرحله اول ، راه یافتگان به بخش نمایشگاه سومین جشنواره عکس لارستان(عکس، کاغذ، قیچی) به شرح ذیل مشخص شد:

پذیرفته شدگان بخش آزاد:

عباس حاجی محمدی ، عبدالله حاجی پور ، احمد حسن پور ، احمد نبی زاده ، آرش دهقانی ، اصغر بشارتی ، بهنام ذاکری ، بهناز قاسمی‌، گلناز حسن زاده ، ماشاالله محمدی زاده ، مهدی هنرجویان ، نگار صادقی ، ساسان جواد نیا ، سید صادق حسینی ، سوما حسین پناهی ، سروش جوادنیا ، زهرا دلاوری ، مهرزاد محمدی پور ، حمیده سلیم نژاد ، مرتضی جعفری ، محمدرضا محمودی ، نریمان نوایی ، امیر غنی زاده ، احسان رنجبری کلیبی ، علیرضا عباسی ، اسماعیل حق پرست ، امین بحرانی ، حجت اله عطایی ، محمد بارکار ، موسی بلبله ، سجاد آریان ، یوسف باقری ، کبری پیشکار.

پذیرفته شدگان بخش لارستان:

علی اسدی ، پدرام اجتماعی ، حامد یابنده جهرمی‌، حیدر مروج ، شهرزاد شریفی ، طاهره خوشه چین ، زهرا افتخار ، ابوالحسن حسینی ، حسین خسروی ، کوکب کاکلی ، زینب آرمیش ، فاطمه تاجی ، سینا شکاری ، ابوالفضل آبشت ، آزاده جدلی ، اسماعیل حق پرست ، غلامحسن علیشیری ، محمد ابراهیم کیان ، محمد دانشیار ، حبیب اله نوروزپور ، محمد افراسیابی ، امین بحرانی ، فاطمه عزمی‌، حسین علیشیر ، حسین بامداد ، حسین روئین تن ، مهدی ابراری ، میثم کمیلی ، رسول یگانه ، امیر قیومی‌، فاطمه کیانی نژاد ، سجاد آریان ، طاهره آرین ، احسان فیروزمندان ، حمزه جنگجو ، زهرا کاکلی ، مرضیه شمس ، فرزانه ادب جو ، فرشته ادب جو ، مهسا زائری ، حسام خندان ، مسعود جعفری نژادان ، سعیده آرین ، حسن علیزاده ،‌هادی سدره نشین.

انتخاب و داوری آثار سومین دوره جشنواره عکس لارستان بر عهده کریم متقی، آرش حمیدی و حسن بردال بوده است.

یک دیدگاه

Comments are closed.