چهارمین کتاب الکترونیکی هست

0

در پی انتشار سه کتاب از سری کتاب‌های الکترونیکی ” HASTBOOK ” ، از آثار عکاسانی چون : senci goepel ، gens warnecke ، gayle stevens ، naoya hatakeyamaچهارمین کتاب از این سری با معرفی یکی از عکاسان معاصرآمریکا با عنوان Keith Carter منتشر شد.

در این کتاب که در ۸۶ صفحه با گردآوری و مقدمه زهرا فرزادنسب و بنیامین پاسوار و ترجمه سارا خلیلی به علاقمندان ارائه شده است آثار وی در چهار فصل با عناوین مختلف قابل مشاهده است.

keith carter عکاس برجسته آمریکایی در سال ۱۹۴۸ در ویسکانسی به دنیا آمده و اولین مجموعه خود را در سال ۱۹۸۸ با عنوان << Uncertain to Blue منتشر کرد.
کتاب چهارم را از اینجا دریافت کنید

 

منبع: سایت عکاسی – akkasee.com