راه‌یافته‌گان دومین مسابقه عکس ماه‌ریز

0

موسسه فرهنگی هنری ماه‌ریز اسامی‌راه یافته‌گان به دومین مسابقه عکس ماه‌ریز با موضوع «زن» را به شرح زیر اعلام کرد:
منصوره معتمدی، فواد اشتری، بابک بردبار، محمدرضا معصومی، بیتا ریحانی تبریزی، جمشید فرجوند فردا، عطا رنجبر زیدانلو، امیر قادری، امید مهدیزاده، ساسان جوادنیا، سپیده رحیم‌زاده بهزادی، حسن غفاری، حسین علی عسکری، جاوید نیک‌پور، شقایق فخار‌زاده، مهری رحیم‌زاده، علی معتمدی، امین نظری، بهمن شهبازی، اسحاق آقایی، حامد کلاهچیان تبریزی، صمد قربان‌زاده، حمید صادقی، شیوا شیبانی، مرتضی کنعانی، بهنود مصطفایی، مجتبی اسماعیل‌زاده، نسرین محبوبی، سوده عبدلحسینی، محمد صادق یارحمیدی، امید سریری آجیلی، مهران چراغچی، مسعود ابراهیمی‌مقدم، رویا منصوروار، مرتضی الیاسی، مهرداد عسگری طاری، ستاره صدری، حسین نعمت الهی، مهرنوش جلیل، داود کهن ترابی، مونا اکبریان، میثم محفوظ، مهسا پورحسینی، اشرف طباطبایی، سحر رحمان‌پور، کامران شیخ الاسلامی، بهشته ذبحی، حامد قصری، عبداالله حیدری، سیداسماعیل موسوی، محمدعلیپور شهیر، امید گرشاسبی، روشن نوروزی، محمد‌هادیان
داوری این دوره از مسابقه عکس ماه‌ریز را اسماعیل عباسی، فرهاد سلیمانی، حسین کریم‌زاده بر عهده داشتند.