شماره ی یک مجله اینترنتی «هست»

3

شماره ی یک مجله اینترنتی ” هست ” حاوی مطالب و تصاویری در حوزه ی هنر عکاسی منتشر شد .

در این شماره که به دنبال انتشار آزمایشی پیش شماره ” هست ” تولید و انتشار یافت به دو عکاس معاصر ایرانی و دو عکاس معاصر خارجی با ارائه آثاری از آنان پرداخته شد و parisphoto و تاریخ شکل گیری آن و دوره ی گذشته اش مورد بررسی قرار گرفت . مباحث مربوط به “عکاسی و معاصر بودن ” نیز به شکل مقاله‌ها و یاد داشت‌هایی ادامه یافت . ” هست ” به سردبیری کورش ادیم ، مدیریت هنری حامد جابرها و مدیریت فنی و پشتیبانی عزالدین قدردوست وهمکاری هیات تحریریه در  این آدرس قابل دستیابی است.

3 دیدگاه

Comments are closed.