سومین گردهمایی اعضای انجمن

0

سومین گردهمایی اعضای انجمن عکاسان هرمزگان دوشنبه ۱۹ دی ماه  ۱۳۹۰ برگزارمی‌شود.
این جلسه  با هدف هم اندیشی و ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجمن شده و نیز دریافت نظرات اعضای انجمن برگزار خواهد شد.
از تمامی‌اعضای انجمن دعوت می‌شود در این جلسه حضور یابند.
دوشنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۰ ، ساعت ۵ عصر   فرهنگ سرای طوبا ، سالن هنرمندان