فصلنامه عکاسی خلاق شماره ۲۵ و ۲۶ منتشر شد

0


فصلنامه عکاسی خلاق، شماره ۲۵ و ۲۶ ، زمستان ۸۹ و بهار ۹۰ در ۱۳۶ صفحه منتشر شد.
در این شماره مطالب زیر منتشر شده است:چنته‌ی مدیر مسئول (گفتاری در مورد هشتمین جشنوارهٔ محصولات عکاسی دیجیتال)
چنته‌ی سر دبیر، سعید دستوری
گزارش پاریس فوتو ۲۰۱۱، مرضیه خورسند
از فراموش‌شدگان پیکتوریالیسم (فرد هلند دی)، پویا زمانیان
دربارهٔ سوزان سونتاگ، ترجمهٔ شادروان ابراهیم‌هاشمی
فتو کاریکاتور‌ها، افشین شاهرودی
نگاهی روان‌شناختی به مجموعهٔ فتو کاریکاتور‌ها، دکتر سامان توکلی
همسران باد، (گزارش نمایشگاه علیرضا کریمی‌صارمی)، محمد پیرنیا
انسان، مکان، زمان در آثار هری گرایرت، کیارنگ علایی
دلتنگی‌ها را نهایتی نیست (دربارهٔ عکس‌های سیده غزاله غضنفری)، افشین شاهرودی
کفن‌های ورونیکا، پست مدرنیسم، عکاسی و مجله‌ای از دورهٔ قاجار، دکتر محمد ستاری
دست‌های سخنگو (عکس‌های هربرت دورینگ اسپنگلر)
عکس‌هایی از جولی عدنان
عکس‌هایی از البرز کاظمی
احمد شاملو (عکس‌های صیف الله صمدیان)
و معرفی کتاب
عکس روی جلد این شماره اثر غزاله غضنفری است.