راه‌یافتگان جشنواره منظر شهری بندرعباس«خنکای لور»

0

 

دبیرخانه جشنواره نخستین جشنواره منظر شهری بندرعباس«خنکای لور»، اسامی‌راه‌یافتگان به این جشنواره را به شرح زیر اعلام کرد:

بخش تک عکس:

فاطمه دهقانی، فاضل مابینی، علیرضا عباس‌زاده، کیومرث خوش‌صفت، حسین حق‌پرست، ساغر لشکری، محمد بشیریان‌زاده، امیرحسین خورگویی، غلامرضا رحیمی، محمد اکبری‌زاده کهتکی، حامد توکلی‌پور، عاطفه آبام،‌هانیه رییسی تختی، هدیه رییسی تختی، عبدالرحمان جعفری، مهتاب سنگرزاده، سیامک امامی، ساغر لشکری، رضا فتحی‌مقدم، حسین ضیا

بخش مجموعه عکس:

ساغر لشکری، محمد بشیریان‌زاده، محمد اکبری‌زاده کهتکی، حمید ترخان، حسین حق‌پرست، حمید ترخان، آزاد کویک، غلامرضا رحیمی، رضا فتحی‌مقدم

بخش همیاران فضای سبز:

آرشام انصاری، پارسا سعیدی، آریا سعیدی