جشنواره اردیبهشت پلی است بین هنرمندان هرمزگان و سراسر کشور

0

_MG_9424-small

حمید سلطان آبادیان هستم متولد ۱۳۵۶ از مشهد مدرک لیسانس حقوق و کارشناسی عکاسی خبری را دارم.

با یک مجموعه از افغانستان و یک تک عکس از ارمنستان در این جشنواره حضور پیدا کرده ام.

مدت ۸ سال است کار عکاسی انجام میدهم ، برای  دومین سال است  که در جشنواره اردیبهشت شرکت می‌کنم ، سال  ۸۹ بخش نگاهی دیگر رتبه سوم این بخش بدست آوردم، مدت دو سال  در سفر بوده و پیگیر جشنواره نبودم تا به امسال، همیشه از این جشنواره خاطرات خوبی داشته ام و دارم.

 شرو ع  کار عکاسی خبری من با یکی از هفته نامه‌های استانی مشهد بود که برای مراسمی‌کار عکاسی انجام داده از این طریق به مطبوعات راه پیدا کردم و این مسئله باعث شد کار تخصصی خود حقوق را رها کرده و به کار عکاسی بپردازم.

و در حال حاضر کار تدریس را انجام می‌دهم.  مقام اول پرتره عکس کشور در ورامین، مقام اول خانه معاصر ایران در تهران، مقام اول جشنواره ملی عکس و مدال طلای جشنواره آساهی شیمیون ژاپن از جمله افتخارات من است.

جشنواره اردیبهشت یک روال خاص را از دوره اول طی می‌کند که تاثیرگذار در جریان عکاسی است، چون این جشنواره را می‌توان چکیده ای از عکاسهای خوب کشور دانست که با عکس‌های خوب شرکت می‌کنند.

از نظر بنده ارتباطات عکاس‌های هرمزگان با خیلی از شهرها کم است و جشنواره اردیبهشت پلی است بین هنرمندان هرمزگان و سراسر کشور که قدمی‌مثبت می‌توان ارزیابی کرد.