نمایشگاه عکس حسن راستین

0

hasan rastin

نمایشگاه عکس‌های حسن راستین با عنوان : یک مجموعه بدون عنوان

موزیک متن : کیوان کمالی

گشایش ۲ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۸

این نمایشگاه از تاریخ ۲  تا ۶ آذر ماه از ساعت ۱۶:۳۰ – ۲۱ برای عموم علاقه مندان دایر است .

بندرعباس – بلوار آیت ا… غفاری ، فرهنگسرای طوبی ، نگارخانه  کورش گرمساری