تحویل کارتهای شناسایی صادر شده در سال ۹۲

1

carts

لیست سری دوم کارتهای شناسایی صادر شده در سال ۹۲

خانمها :

◙ آرزو غریب پور ایسینی

◙ شیمامرادی

◙ زهرا باسره

آقایان :

◙ محمد فروغی

◙ کاوه اردهالی

◙ حسن بردال

◙ موسی بلبله

◙ حسین ارجمند

◙ یوسف حیدری تورکمانی

◙ رضا دهقان طزرجانی

◙ حمیدرضا داوودی

◙ حامد قنبری

◙ محمد جواد رسا

◙ مسعود خرم دل

◙ علی اورنگ

◙ محمد بشیریان زاده

اعضای محترم میتوانند همه روزه از ساعت ۱۸ الی ۲۰ بصورت حضوری کارت خود را دریافت کنند.

اعضایی که مایل به تمدید کارت شناسایی خود میباشند میتوانند مدارک مورد نیاز را ، در هفته اول هر ماه بصورت حضوری تکمیل نموده و به محض آماده شدن تحویل ومورد استفاده قرار دهند…

یک دیدگاه

Comments are closed.