کارگاه آموزشی عکاسی علیرضا میرزایی

0

کارگاه آموزشی عکاسی علـــیرضا مــــیرزایی

 

کارگاه آموزشی عکاسی
با حضور عکاس جوان و مستعد عکاسی مفهومی‌و فاین آرت – آقای [علـــیرضا مــــیرزایی]چهار شنبه ۱۳۹۱/۱۱/۱۱
 «رویکردهای میان‌رشته‌ای در مطالعات عکاسانه»خوانشی انتقادی به بخشی از آسیب‌شناسی آموزش عکاسی در ایران ، تولید تصویری و ابزارشناختی و جایگاه زبان به عنوان « حلقه گمشده عکاسی معاصر»پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۱۲
«فتومونتاژ: فروپاشی امر نمادین»مطالعه ژانر فراگیر «فتومونتاژ» از دید آرای «ژاک لاکان» روانکاو و فیلسوف ساختارگرا و فقید فرانسوی و «اسلاوی ژیژک» فیلسوف معاصر اسلونیایی و بررسی زیبایی شناسی آن در عکاسی…
محل برگزاری : خیابان آیت ا… غفاری . فرهنگسرای طوبی
ساعت ۶ الی ۸ بعد ازظهر
هزینه ثبت نام : ۲۰.۰۰۰ تومان