فراخوان سومین جشنواره عکس ایرانشناسی

0

giazia.photofest

گستره آبی ۲۳۲ هزار کیلومتر مربعی که چند هزاره است اسناد و مدارک و منابع همواره آن را به نام خلیج‌فارس شناخته و شناسانده‌اند، از دیدگاه زیست محیطی و موجودیت طبیعی نیز اهمیتی به اندازه تاریخ پر فراز و نشیب خود دارد. گونه‌های جانوری، گیاهان و نباتات، اکوسیستم دریا، اقلیم و به یک تعبیر طبیعت منحصر و زیبای خلیج‌فارس اهمیتی همپای جغرافیای سیاسی و جایگاه اقتصادی به آن بخشیده است. ایران با ۱۲۵۹ کیلومتر مرز آبی از دهانه خلیج‌فارس تا اروند رود، که (معادل با مجموع مرزهای هفت کشور دیگر همجوار خیلج فارس است)، بیشترین بخش از طبیعت ساحلی و دریایی خلیج‌فارس را داراست افزون بر این، اساساً اقلیم طبیعی شمال خیلج فارس مساعد‌تر و متنوع‌تر از کرانه‌های جنوبی آن است. با توجه به آنچه گذشت بنیاد ایران‌شناسی از عکاسان هنرمندی که مایلند تصاویری مرتبط با موضوع گیاهان عرضه کنند دعوت می‌نماید با دستاوردهای خود در جشنواره عکس گیا (مجموعه گیاهان یک ناحیه خاص و نیز فهرست توصیفی از گیاهان یک ناحیه مشتمل بر کلیدی برای بازشناختن آن‌ها، دایره المعارف مصاحب) و زیا (مجموعه حیات حیوانی یک سرزمین یا یک دوره زمین‌شناسی، دایره المعارف مصاحب) خلیج‌فارس بنیاد ایران‌شناسی شرکت نمایند.

الف) اهداف جشنواره
– گسترش اطلاعات تصویری محیط زیست و دانش جغرافیای طبیعی و طبیعت‌شناسی کشور
– انعکاس تصویری طبیعت و محیط زیست خلیج‌فارس به عنوان یکی از وجوه مربوط به مطالعات خیلج فارس
– ایجاد زمینه مشارکت عامه مردم در ثبت تصویری سرزمین ایران
– تأمین وتولید منابع تصویری طبیعت ایران

ب) موضوع جشنواره
– ارائه تصویری طبیعت گیاهی و جانوری خلیج‌فارس (انواع گیاهان و انواع جانوران از جمله آبزیان و پرندگان دریائی و گیاهان و جانوران ساحلی هرگونه موجودیت طبیعی (و البته غیر انسانی) در خلیج‌فارس با تمرکز بر روی زیست گیاهان و نباتان

پ) مقررات جشنواره
– ارائه آثار در قالب لوح فشرده و فقط از طریق تحویل به دبیرخانه یا نمایندگی‌های بنیاد ایران‌شناسی در مراکز استان‌ها و یا ارسال پستی به دبیرخانه خواهد بود.
– عکس‌های ارسالی برای ارزیابی کافی است به صورت پیش نمایش در عرض ۱۰۲۴ پیکسل ارائه شوند و در صورت پذیرش از سوی هیئت دوران، ارسال عکس در اندازه اصلی و با کیفیت DPI ۳۰۰ الزامی‌است.
– درون لوح فشرده علاوه بر عکس‌های ارسالی، یک قطعه عکس شناسایی از شرکت کننده و یک سند متنی که حاوی مشخصات و عکس‌های ارسالی او باشد لازم است.
– هرگونه دخل و تصرف که سندیت عکس را مخدوش کند در عکس نباید انجام گیرد. ولی تصحیح نور و رنگ مجاز است.
– هر عکس باید در بر گیرنده نام عکاس، تاریخ عکاسی و موضوع عکاسی به شرح نکات زیر باشد:
۱- نام گونه گیاهی یا جانوری… به فارسی و لاتین (در صورت اطلاع)
۲- محل جغرافیایی ثبت تصویر
۳- یک سطر توضیح درباره گونه. موضوع تصویر (چنانچه گیرنده عکس می‌تواند به موضوع اشاره کند) مانند تعلق آن به سرشاخه‌ها و خانواده‌ها و نظایر آن، ویژگی زیستی، محل انتشار یا زندگی
– تکمیل برگه شرکت در مسابقه توسط شرکت کننده و تحویل و یا ارسال آن به همراه اثر یا آثار مربوط به دبیرخانه الزامی‌است.
– هر شرکت کننده می‌تواند حداکثر۲۰عکس به جشنواره ارسال کند.
– به تمام شرکت کنندگان که آثارشان برای نمایشگاه پذیرفته شود، گواهی شرکت در مسابقه داده می‌شود.
– بنیاد ایران‌شناسی حق استفاده از عکسهای پذیرفته شده را در نشریات و تارنمای بنیاد و به نمایش گذاشتن آن‌ها در سایر مکانهای دیگر برای خود محفوظ نگه می‌دارد.
– ارسال اثر و شرکت در جشنوراه به معنای اعلام موافقت با تمامی‌مقررات جشنواره است و تصمیمگیری در مورد مسائل پیشبینی نشده بر عهده برگزار کننده جشنواره است.

ت) جوایز: 
– نشان جشنواره عکس ایران‌شناسی همراه با دیپلم افتخار و جوایز نفیس، به صاحبان آثار برگزیده هیئت داوران.

ج) اعضای شورای علمی: 
– انوری، امیرهوشنگ (پژوهشگر بنیاد ایران‌شناسی)، بختیاری فرد حمید رضا (عضو هیئت علمی‌دانشگاه هنر)، دانیالی احمد (عضو هیئت علمی‌سازمان سیاحتی)، دهقان مدیسه سیمین (عضو هیئت علمی‌پژوهشکده آبزی پروری)، سواری احمد (عضو هیئت علمی‌دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر)، طاحونی، پوران (عضو هیئت علمی‌بنیاد ایران‌شناسی)، عطارپور، ارد (پژوهشگر و مستند ساز)، علوی عبدالحسین (مستند ساز)، کامرانی احسان (عضو هیئت علمی‌دانشگاه هرمزگان)، کنین عبدالحسین (پژوهشگر حوزه جانوران خلیج فارس)، نبیپور ایرج (رئیس پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس)، نیامیمندی ناصر (عضو هیئت علمی‌پژوهشکده میگوی کشور – بوشهر)، وثوقی محمد باقر (عضو هیئت علمی‌دانشگاه تهران)

چ) تقویم جشنواره: 
– آخرین مهلت ارسال آثار: ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۱

خ) سازمان جشنواره: 
– سازمان دهنده و برگزار کننده: بنیاد ایران‌شناسی
– مدیر جشنواره: احمد دانیالی
– دبیر جشنواره: عبدالکریم مشایخی (رئیس بنیاد ایران‌شناسی استان بوشهر)
– مسؤول دبیرخانه مرکزی: حمید افشار
– مسؤول دبیرخانه بوشهر: عماد شیرویس
– دبیرخانه: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران‌شناسی، بنیادایران‌شناسی، تلفن: ۸- ۸۰۶۶۱۴۶ ۸
رایانامه: award@photoiranology.ir
تارنما