ابوالفضل نسائی برگزیده جایزه عکس شید ۲۰۱۲

0

 

ابوالفضل نسائی بعنوان برگزیده نهایی جایزه عکس شید سال ۲۰۱۲ معرفی شد.

در مراسم اختتامیه سومین دوره جایزه شید که عصر روز گشذته در خانه هنرمندان برگزار شد، هیات داوران با معرفی ۶ عکاس بعنوان کاندیداهای دریافت جایزه نهایتا ابوالفضل نسائی با مجموعه عکس «بابا اسید ریخت» را بعنوان برگزیده جایزه شید ۲۰۱۲ معرفی کردند.