راه‌یابی ۱۲ عکس از حسام‌الدین انصاریان به ۳ جشنواره بین‌المللی

7

جشنواره عکس آل‌ثانی قطر

این جشنواره به نمایندگی از انجمن عکاسی قطر و حاکم قطر (آلثانی) در کشور اتریش برگزار میشود. جشنواره آلثانی زیرنظر فدراسیون بینالمللی هنر عکاسی فیاپ، PSA ، انجمن عکاسی آمریکا و انجمن عکاسی قطر برگزار شده و عکسهای راه یافته در آن برای دریافت القابFIAP و PSA محاسبه میشود.

در این جشنواره که در دو بخش آزاد و جادوی نور و سه زیر بخش برگزار میشود، ۵ عکس از حسامالدین انصاریان ، عکاس هرمزگانی و رییس انجمن عکاسان هرمزگان به بخش مسابقه راه یافته است.

سایت جشنواره +    منبع خبر: کلوپ عکس فوکوس

جشنواره خوش‌منظر در آمریکا

این جشنواره زیرنظر انجمن عکاسی آمریکا برگزار شده و عکسهای راه یافته در آن برای دریافت القاب PSA محاسبه میشود.

جشنواره خوشمنظر در سه بخش با موضوع آزاد رنگی، آزاد تکرنگ و خلاقه (تغییر واقعیت) برگزار میشود.

در این جشنواره نیز ۵ عکس از حسامالدین انصاریان (۲ عکس در بخش آزاد رنگی , ۲ عکس در بخش خلاقه (تغییر واقعیت)  و ۱ عکس در بخش آزاد تک رنگ ) به بخش مسابقه راه یافته است.

 سایت جشنواره +    منبع خبر: کلوپ عکس فوکوس

 

جشنواره عکس امارات

این جشنواره با موضوع اصلی انعکاسهای فرهنگی و موضوعهای طبیعت، پرتره ، ورزش ، ماکرو زیرنظر فدراسیون بینالمللی هنر عکاسی فیاپ ، انجمن عکاسی آمریکا و انجمن عکاسی UPI برگزار میشود.

در این جشنواره ۲ عکس از حسامالدین انصاریان به بخش مسابقه راه یافته است.

سایت جشنواره +    منبع خبر: کلوپ عکس فوکوس

7 دیدگاه

  1. لطفاً، در صورت امکان کلیه عکس‌های منتخب یا برگزیده رو داخل سایت بزارین

Comments are closed.