نشست با شرکت کنندگان نمایشگاه بندرعباس۹۱

0

نشست بررسی طرح‌های ارسال شده به دومین نمایشگاه مستند بندرعباس ۹۱، روز شنبه ۱۱ شهریورماه برگزار می‌شود.
در این نشست که با حضور تمامی‌عکاسانی که در  مجموعه نمایشگاه‌های بندرعباس ۹۱ ثبت نام کرده اند، برگزار می‌شود، تمامی‌طرح‌های ارسال شده مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیرامون شیوه‌های انجام مجموعه عکس‌ها بحث و گفت و گو خواهد شد.
این نشست روز شنبه ۱۱ شهریور ماه از ساعت ۵/۳۰ تا ۷/۳۰ عصر در سالن هنرمندان فرهنگسرای طوبی برگزار می‌شود.